วันอังคารที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มอบหมายให้ นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมภูลมโล สพป.เลย เขต 3

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม