วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้มอบหมาย ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสถานที่และกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565โดยมี คณะกรรมการดังกล่าวเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม