วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคพไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเดือนข้าราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายปรีชา ทัพใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3