วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น . นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้ง 1/2566 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.ญาณิศา อยู่งาน,นายอาคม สีพิมพ์สอ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาณ ห้องประชุมภูลมโล สพป.เลยเขต 3

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม