วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายปัญพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3พร้อมด้วย นายปรีชา ทัพใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานประเพณีบุญหลวงและการลพเล่นผีตาโขน ร่วมประชุมดำเนินการ วางแผน กำหนดรายละเอียดและดำเนินงานการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2565 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3