วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นำโดย นายปัญพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม “การประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรองรับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านช่องทาง Zoom Meeting” โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม