วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด โดยมี นายปรีชา ทัพใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ผู้อำนวยการกลุ่ม และประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเข้าร่วมประชุมดังกล่าวเพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3