วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อมอบนโยบาย ข้อราชการ ไห้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีผู้เข้าร่วมประชุม ดร.ญาณิศา อยู่งาน,นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.เลยเขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมตาโขน สพป.เลย เขต 3

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม