วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับการบริหารงานคุณภาพสู่ผู้เรียน”โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานบริหารกลุ่มโรงเรียน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3