วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เข้าร่วมประชุมสัมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับนโยบายเร่งด่วนและแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ในการนี้มีผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติม