นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ