วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานในการประชุมเคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่1(1เมษายน 2566 ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่1/2566 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ดร.ญาณิศา อยู่งาน,นายอาคม สีพิมพ์สอ,นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.เลยเขต 3 พร้อมด้วย คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลยเขต 3

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม