วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ครั้งที่ 5/2566 โดยมี นายสุทธิดล พุทธรักษ์ เป็นประธาน ในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมคณะอนุกรรมการฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลยเขต 3

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม