วันอังคารที่ 21กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสุทธิดล พุทธรักษ์ เป็นประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมคณะอนุกรรมการฯณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลยเขต 3

ดาวน์โหลดเพื่มเติม