วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training พร้อมด้วย นายนิสิต สายโยค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะศึกษานิเทศก์ และผู้เข้ารับการอบรมฯ โดยมี นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติม