วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายอาคม สีพิมพ์สอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้กล่าวรายงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถ ในงานศิลปหัตถกรรม การแสดง งานอาชีพ และคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับชาติต่อจากนั้น ประธานพิธี ได้มอบโล่เกียรติบัตรให้กับโรงเรียนต้นแบบและครูผู้สอนได้รับรางวัลวิธีปฎิบัติ(Best Practice)การจัดการเรียนรู้ Active Learning) ประธานและคณะกรรมการดำเนินงาน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการจากโรงเรียนและกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ การประกวดการแข่งขันของนักเรียน ตลอดจนให้กำลังใจแก่คณะครู และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมในพิธีเปิด ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน แขกผู้มีเกียรติ นักเรียน ณ ห้องประชุมตาโขน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมวันที่ 21 พ.ย.2565
ดาวน์โหลดภาพการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 22-11-2565
ดาวน์โหลดภาพการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 23-11-2565
ดาวน์ภาพการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 24-11-2565