วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสำนักงานฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา และเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมตาโขน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3