วันนี้ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายปัญพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ญาณิศา อยู่งาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3เป็นประธานในการเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโพนสูงและพิธีรับหนังสือพระราชนิพนธ์ฯโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย