วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 07.19 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 ร่วมกับ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ผอ.กลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม บุคลากร และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร ฟังธรรม ในวาระขึ้นปีใหม่ 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อด้วยประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 /2565 และในเวลา 13.00 น. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565) ณ ห้องประชุมตาโขน

เวลา 07.00 – 09.00 น.กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565

เวลา 09.30 – 12.00 น. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 ครั้งที่ 1/2565

เวลา 13.00 – 16.00 น. พิธิประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดย นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3