วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ญาณิศา อยู่งาน, นายอาคม สีพิมพ์สอ,นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรในสำนักงานร่วมทำกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (กิจกรรมหน้าเสาธง) ร้องเพลงชาติไหว้พระสวดมนต์เพื่อปลูฝังจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี ณ บริเวณ หน้าอาคาร สพป.เลย เขต 3

ดาวนืโหลดเพิ่มเติม