วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มอบหมายให้ นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตร ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระราชกุศลกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยมี นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคม อำเภอด่านซ้าย