วันที่ 1พฤศจิกายน2564 นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทสก์ ออกตรวจเยี่ยมการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดแบบ On-Site ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่2/2564