วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นำโดยปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
พร้อมด้วย นายปรีชา ทัพใหญ่, นายนิสิต สายโยค, ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ออกตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนในสังกัดที่มาร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวทีและได้นำผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนมาจำหน่ายในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน และการแสดงหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 ณ วัดโพนชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย