ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานประชุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ นายนิสิต สายโยค รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3