วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย นายนิสิต สายโยค,ดร.ญานิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ ให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยเพื่อศึกษาดุงานด้านการบริหารงานบุคลลในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3