วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่ประสบความสำเร็จ(Best Practice) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 2