วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายปรีชา ทัพใหญ่, นายนิสิต สายโยค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และคณะกรรมการกลั่นกรองดังกล่าวเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูสวนทราย (ชั้น2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3