วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายปัยจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายปรีชา ทัพใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3