วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มอบหมายให้ นายนิสิต สายโยค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมลูกเสือลูกต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 โดยจะมีการฝึกอบรมให้กับลูกเสือเนตรนารี ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการในการดำเนินงานในด้านต่างๆ และคณะวิทยากร
ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3