วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ได้มอบหมายให้ นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง.ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2564) โดยมีรอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ประธานกลุ่มโรงเรียน และผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3