วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนโยบายแลละแผน, ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย (พ.ศ.2566-2570) ณ โรงแรมฟอรณ์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย