วันที่ที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย นายนิสิต สายโยค, ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมทางไกล“รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.”โดยผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับนโยบายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากนั้นประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3