วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ญาณิศา อยู่งาน, นางแสงดือน สุขรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกล “รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับนโยบายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้นประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม