วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย นายปรีชา ทัพใหญ่ และนางญาณิศา อยู่งาน รอง ผอ. สพป.เลย เขต 3 ได้ประชุมบุคลากรในสังกัด เพื่อชี้แจงข้อราชการและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้าง เพื่อยกระดับการทำงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ร่วมทั้งยังได้มอบเกียรติบัตรเพื่อยกยกการทำงานที่ทำให้สำนักงานเขต มีผลประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ได้รับผลการประเมิน ระดับดีเยียม