วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ดูแลระบบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยไห้นโยบาย และแนวทางในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/คณะศึกษานิเทศก์/ครูผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน ณ ห้องประชุม ภูลมโลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3