วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มอบหมายให้ นายปรีชา ทัพใหญ่ นายนิสิต สายโยค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ร่วมประชุมผู้บริหารสถานสึกษาในสังกัด ในการเตรียมความพร้อม การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับการบริหารคุณภาพสู่ผู้เรียน ณ ห้องประชุมตาโขน สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3