วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3มอบหมายให้ ดร.ญาณิศา อยู่งาน รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูลมโลสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3