วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนการสร้างชุมชนบ้านพักครูของโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลย เขต 3

ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนการสร้างชุมชนบ้านพักครูของโรงเรียนคุณภาพ