วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มอบหมายให้ นายนิสิต สายโยค,ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มบุคลากรในสำนักงาน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่ายองค์กรคุณธรรม กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นำโดย ดร.สรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 และคณะฯ ณ ห้องประชุมตาโขน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3