วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผอ. สพป. เลย เขต 3 เป็นประธานการประชุม โครงการจัดคลินิกออนไลน์ให้คำปรึกษาแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตาม มาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียด หลักเกณฑ์ วีธีการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ โดยการประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3