วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายปัญพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 10 ผ่านระบบออนไลน์ Video Conference ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลย เขต 3