วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านโพนสูงโดยมี ดร.ญานิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมและประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่มีอุปการะคุณในการสร้างสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียน ได้มีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล, การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย