วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายนรณงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าจังหวัดเลย เป็นประธานการจัดฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา รุ่น ที่ 2 ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานให้แก่ผู้บริหารและผู้บัคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3