วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย นายปรีชา ทัพใหญ่, ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อรับนโยบายจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมภูสวนทราย (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3