นที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ ZOOM Meeting มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ นายปรีชา ทัพใหญ่ นางญาณิศา อยู่งาน รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลย เขต 3