รายงานงบทดรองราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3

รายงานงบทดรองปี2561

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม

ปี2560

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม

What do I need to open the files ?

Click on the mask and click ?B? for brush tool.

How can I edit the masks ?

You will need Photoshop preferably version CS6 and newer.