วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 นำโดย นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย นายปรีชา ทัพใหญ่, นายนิสิต สายโยค, ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณพระธาตุศรีสองรัก ณ บริเวณพระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย