ณ ลานวัฒนธรรม และศาลาประชาคม อำเภอด่านซ้าย โดยมีนายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย เป็นประธานในพิธี