วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มอบหมายให้ นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลย เขต 3

ดาวน์โหลเพิ่มเติม