วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ญาณิศา อยู่งาน รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 11/2566 ผ่านระบบ Video Conferenceณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลย เขต 3

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม